Atenció a les addiccions i dependències des de  Barcelona

Educació i Tallers resulten Imprescindibles.

A la Fundació Font Picant (Sant Miquel Maifré) tenim un excel·lent pla de formació col·lectiva i individualitzada en Educació per la Salut, Prevenció de Riscs - Recaigudes, Cultura General, Abordatge en les Addiccions, Violència de Gènere, Drets i Recursos davant el Maltracte, Tallers per Activitats Compartides i Formació Professional. Tots els espais es troben per una activitat amb sentit terapèutic sense superposicions ni cap mena d'interferències.

Sant Miquel Maifré, obra de totes.

Una trobada per Aprendre a fer un Nosaltres


A vegades, no cal un excés de paraules ni frases fetes quan la dinàmica en la nostra Comunitat Terapèutica s'expressa en fets des de fa molts anys.
En una estada de 6-8 mesos dins d'un entorn Comunitari i de necessitat compartida amb més de 30 persones, no només es porten a terme reunions i activitats per les múltiples sales del Centre Sant Miquel Maifré sinó que fem tallers de formació i habilitats professionals.
Un Centre Viu significa sens dubte aprendre i saber mantenir, actualitzar i innovar des de les instal·lacions fins a la manera de viure, actuar, menjar, dormir i col·laborar per fer un canvi d'hàbits radicals per la superació dels fracassos d'un temps de Vida Passat. Els problemes passats no tenen solució amb bons consells; requereixen la seva interiorització i suplantació a través d'una nova experiència commovedora al Ser; i gran part d'aquest Ser, es troba integrat dins la relació amb els espai i els Altres Companys i Companyes.

Aprendre treballant la joia de compartir

Sempre un taller

Cada persona puc descobrir dins la seva estada al Centre, moltes habilitats professionals perdudes, abandonades i altres desitjades sense  exercir o les prohibides  de  practicar avanç.

Aprendre del treball

Sigui per jardins, sistemes, lampisteria, Cuina, construcció, dibuix, bugaderia, manteniment, electricitat o l'arts plàstiques - aplicades... Pot  ser una passada!.

Treball d'equip
A totes i  tots ens toca compartir les feines. Les cases i edificis "viuen per nosaltres", o mateix les plantes de jardí i les  instal·lacions.
Cuidar-les i millorar-les és un repte antic de la Font Picant.
Quatre hores per dia
De dilluns fins divendres, amb descans per menjar un entre-pá,  representen valors impossibles de viure d'una altra manera. Font Picant és treball  psicològic, educatiu i de tallers compartits.

Avançat pla de formació compartida per resoldre problemes i prevenir recaigudes 

Nevada 2018 - Meritxell i el Perico.

Al principi, quan el 1986 centràvem els nostres esforços en el tractament contra la dependència a substàncies com l'heroïna, la recuperació biopsicosocial de l'individu va ser sempre la nostra meta principal. Des de llavors, ens enfoquem a abastar el problema des d'una perspectiva multidisciplinària, afrontant reptes des de la intervenció mèdica, psicològica i sociolaboral.

La preparació i existència de la Fundació Font Picant  ha establert un espai lliure de drogues, on professionals i usuaris interactuen, formant així un eix d'integració transcendental en el procés de recuperació, deshabituació progressiva, per la  reincorporació social. A més, també ens hem encarregat d'integrar les experiències artístiques de forma terapèutica, com ara la música, el teatre, expressions corporals, la pintura, el dibuix, entre d'altres.

Materials Descarregables

Tallers de rehabilitació integral

Al principi, quan el 1982 centràvem els nostres esforços en el tractament contra la dependència a substàncies centrats  a l'heroïna, la recuperació biopsicosocial de l'individu ha sigut  sempre el nostre objectiu principal. Des de llavors, ens enfoquem a l'abordatge d'aquests problemes des d'una perspectiva multi-disciplinar, afrontant reptes des de la intervenció mèdica, psicològica, escolar-educativa i el que vam entendre indispensable: formatiu-laboral per la integració social.

Des de avanç la existència formal de la Fundació Font Picant, hem establert al Consultori de la Sagrada Família un espai de trobada lliure de drogues, en el qual, professionals i usuaris interactuaven, formant així un eix de integració transcendental en el procés de desintoxicació, deshabituació i recuperació. Més tard (1986), ja treballant "aprendre fent" al Balneari de la Font Picant, també ens hem encarregat d'integrar l'educació formal i la formació professional, amb  les experiències artístiques regulars com la música, el teatre, la pintura, el dibuix, les arts aplicades i altres modalitats d'expressió per al desenvolupament personal, la cohesió col·lectiva i la recerca individual per organitzar un nou Model de Vida.

Actualment - pandèmia Sars-Cov2 per mig - la disminució de recursos econòmics per al tractament del ventall de malalties vinculades a les addiccions ha fet que els nostres tallers professionals es converteixin en una alternativa terapèutica d'expressió i inclusió col·lectiva a la Comunitat.

Comunica't amb nosaltres!